FBV Group là một công ty chuyên cung cấp các nhà tư vấn kinh doanh gia đình và cố vấn gia đình. Chuyên môn kết hợp của chúng tôi giúp các gia đình dám nghĩ dám làm (và các gia đình giàu có) gỡ rối và quản lý sự phức tạp của việc chia sẻ kinh doanh và các tài sản khác.

Việc các gia đình dám nghĩ dám làm gặp khó khăn, thất vọng, cay đắng hoặc lo lắng về tương lai là điều khá phổ biến. Mặc dù di sản và mục tiêu của họ là duy nhất nhưng những thách thức mà họ gặp phải cũng giống như những thách thức mà chúng tôi đã giúp các gia đình khác vượt qua trong gần 20 năm.

Điểm mấu chốt: Chúng tôi giúp các gia đình cải thiện việc ra quyết định, phát huy tối đa tiềm năng và đạt được sự liên tục kế tục sự nghiệp công ty gia đình.

Chuyên môn

Lập kế hoạch kế nhiệm

Làm thế nào để chuyển đổi doanh nghiệp gia đình sang thế hệ tiếp theo

Quản lý xung đột

Giúp các gia đình quản lý sự khác biệt và tiến về phía trước

Quản lý gia đình

Làm rõ vai trò và quy trình để đưa ra quyết định tốt hơn

Quản trị doanh nghiệp

Cách tạo và tận dụng những hiểu biết sâu sắc của ban giám đốc

Phát triển khả năng lãnh đạo

Chuẩn bị các nhà lãnh đạo đang lên ở mọi năng lực của một doanh nghiệp gia đình

Tích hợp của cải

Giúp các cá nhân đánh giá cao và quản lý sự phức tạp của sự giàu có